Ochrana osobních údajů

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

Jaké informace shromažďujeme

Při objednávce / vyplňení kontaktního formuláře jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo odpovědi (jméno, adresa a kontakt – spravidla emailová adresa nebo číslo). Dále shromažďujeme naslednové informace pro různé účely, spravidla i pro zlepšení uživatelského zážitku z používání webových stránek:

  • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
  • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
  • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
  • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Jakým způsobem shromažďujeme informace

Některé informace získáme přímo od vás (například vyplněním registračního formuláře). Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookie).

Informace, které získáváme od vás

Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace). Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, nemusíte nám je poskytnout. Případné odmítnutí může mít za následek zrušení vykonané objednávky.

Informace, které získáváme automaticky

Automaticky zaznamenáváme různé informace o tom, jakým způsobem používáte naši webstránku, k čemuž využíváme například soubory cookie. To nám mimo jiné umožňuje analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat webstránku. Tyto data jsou anonymní.

K čemu používáme získané informace

Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů. 

Používání osobních údajů

Osobní informace, které shromažďujeme, nám pomáhají poskytovat a vylepšovat náš produkt a služby s ním spojené. Dále slouží k efektivní komunikaci s Vámi.

Sdílení osobních údajů

Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli (Pismenkarna.cz), třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Anonymní informace

Naše webstránky používají v rámci zvyšování kvality služeb, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Bezpečnost dat

Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí emailu katerina@pismenkarna.cz lebo telefonicky na +420 608 414 929.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem.

Na této stránce